Regulamin

Definicje

W niniejszym regulaminie określenia “ENNBOW”, “my”, “nas”, “www.ennbow.com/pl” dotyczą firmy ENNBOW, której właścicielem jest Piotr Piasecki, z showroomem i biurem przy ul. Czerniakowska 159/63 w Warszawie oraz siedzibie przy ul. Czerskiej 18/230 w Warszawie, REGON: 146753522, NIP: 6572540775. Wyrażenia “Klient”, “ty” przypisane są osobie dokonującej zakupu w sklepie lub zamawiającej usługi i/lub produkty firmy ENNBOW.

Informacje ogólne

Witamy w serwisie www.ennbow.com/pl. Dalsze korzystanie z serwisu jednoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, który wraz z Polityką Prywatności określa wzajemne zasady postępowania na stronie internetowej ENNBOW. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek zapisem poniższego Regulaminu, prosimy nie korzystać z serwisu. Regulamin będzie obowiązywał ciebie i firmę ENNBOW od momentu dokonania przez ciebie zakupu.
– Umowa ustanowiona w czasie zakupu przez serwis ennbow.com/pl zawarta zostaje z firmą ENNBOW. Wiąże się z zobowiązaniem, że zamówienie zostało złożone na użytek prywatny, a nie w celu odsprzedaży.
– Musisz mieć ukończone 18 lat, żeby korzystać ze sklepu internetowego ENNBOW. Korzystanie z serwisu przez osoby nieletnie może odbywać się za zgodą lub nadzorem rodzica lub opiekuna.
– Podczas składania zamówienia gwarantujesz, że wszystkie podane przez ciebie dane są prawdziwe, aktualne i kompletne, korzystasz z własnej karty płatniczej oraz posiadasz na koncie środki wystarczające do pokrycia wysokości zamówienia.
– Wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twojego adresu e-mail do przyszłej komunikacji z ENNBOW.
– W trakcie rejestracji podasz nazwę użytkownika (login) oraz hasło. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie czynności podjęte na koncie użytkownika pod danym loginem. Zakupu w ennbow.com/pl dokonać możesz jedynie poprzez własne konto. Zobowiązujesz się do ochrony swojego hasła I nie udostępniania go osobom trzecim. Jeżeli pojawia się obawa, że ktoś przejął twoje hasło, musisz natychmiastowo je zmienić. Nie wolno przekazywać ani odsprzedawać nazwy użytkownika nikomu, nie pozwalać na korzystanie z twojego loginu i hasła osobom trzecim. Jeżeli jakiekolwiek informacje dotyczące twojego konta ulegną zmianie, poinformuj o tym niezwłocznie firmę ENNBOW.
– Zabronione jest korzystanie z fałszywego imienia i nazwiska. Osoba przyłapana na podaniu nieprawdziwych lub zmyślonych danych będzie ścigana z pełną surowością prawa.
– ENNBOW zastrzega sobie prawo do rozwiązania porozumienia z użytkownikiem, co wiąże się z zawieszeniem lub zablokowaniem dostępu do serwisu niezwłocznie i bez ostrzeżenia w następujących sytuacjach:
a) nie dokonasz płatności w terminie,
b) naruszysz jeden z punktów regulaminu,
c) nie dostarczysz w uzasadnionym terminie danych, o które poprosimy w celu sprawdzenia poprawności twoich danych lub tożsamości,
d) będziemy podejrzewać, że doszło lub dojdzie do podjęcia jakiejkolwiek nielegalnej i niezgodnej z prawem działalności w serwisie ennbow.com/pl.

Zamówienia

– Podczas składania zamówienia gwarantujesz, że wszystkie podane przez ciebie dane są prawdziwe, aktualne i kompletne.
– Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji, związanej z dostępnością produktów.
– Dostępność każdego produktu w sklepie ennbow.com/pl podana jest w opisie. Jeśli ENNBOW nie będzie w stanie zapewnić dostępności zamówionego przez ciebie towaru w odpowiednim czasie, nie poniesiesz kosztów zakupu, dopóki nie będzie z powrotem dostępny. O wszelkich zmianach w terminie dostawy będziemy informować na bieżąco.
– Wszystkie ceny produktów w sklepie ennbow.com/pl są aktualne w momencie ich wprowadzania, jednak zastrzegamy sobie prawo do zmian w dowolnym czasie. Ceny zawierają właściwe podatki (w przypadku sprzedaży na terenie Unii Europejskiej).
– Umowa sprzedaży produktu między tobą a ENNBOW zawarta zostaje dopiero w momencie akceptacji zamówienia. Informację o akceptacji otrzymasz drogą mailową.
– E-mail potwierdzający zamówienie wysłany zostanie na adres podany formularzu zamówienia. Zawierać będzie szczegółową listę zamówionych produktów, metodę płatności, sumę zamówienia oraz przewidywany czas dostawy.
– Powinieneś sprawdzić poprawność wszystkich informacji zawartych w mailu potwierdzającym i skontaktować się z nami niezwłocznie, gdy zauważysz błąd.
– Jeśli twoje zamówienie nie zostało potwierdzone, otrzymasz od nas informację mailową o powodach zwłoki.

Dostawa

– Standardowy czas dostawy do od 2 do 3 dni od pokwitowania. Towar zostanie wysłany na adres podany przy składaniu zamówienia. O wszelkich opóźnieniach w dostawie będziemy informować na bieżąco.
– Jeśli twój adres dostawy jest poza terenem Unii Europejskiej, prawdopodobnie będziesz musiał/a zapłacić cła przywozowe i podatki, kiedy paczka dotrze do twojego kraju. Będziesz musiał/a ponieść wszelkie dodatkowe koszty odprawy celnej. Pamiętaj o tym, że polityka celna w różnych krajach może się od siebie różnić. Polecamy kontakt z miejscowym biurem celnym, by zdobyć szczegółowe informacje.
– Pamiętaj, że przesyłki międzynarodowe mogą być przedmiotem kontroli transgranicznych przez organy celne.

Płatności

– ennbow.com/pl obsługuje większość głównych kart kredytowych/debetowych: Visa, Mastercard, płatności PayPal oraz przelewy bankowe.
– Wszyscy posiadacze kart kredytowych i debetowych podlegają kontroli poprawności i autoryzacji przez wydawcę karty. Jeśli wystawca karty płatniczej odmawia autoryzacji płatności, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub brak dostawy.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie należy składać poprzez formularz kontaktowy
W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.
Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 

Prywatność

– ENNBOW nie będzie przekazywać osobom trzecim danych osobowych, dotyczących konta lub karty kredytowej.
– Nigdy nie będziemy prosić o podanie informacji osobistych drogą mailowa. Jeżeli otrzymasz niechcianego e-maila zawierającego prośbę o podanie danych do logowania, skontaktuj się z nami na maila hello@ennbow.com.

Odpowiedzialność

– Nie ponosimy odpowiedzialności (nie licząc sytuacji wymienionych poniżej) za błędy i/lub zaniedbania na stronie ennbow.com/pl. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji, cen, specyfikacji i opisów produktów oraz usług w każdym momencie i bez ostrzeżenia.
– Jeśli znajdziemy błąd w cenie produktów zamówionych przez ciebie, poinformujemy cię o tym niezwłocznie. Nie będziemy mieć obowiązku, by zrealizować zamówienie w cenie nieprawidłowej. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której zamówisz produkt, który na stronie ennbow.com/pl będzie miał niepoprawną cenę, poinformujemy cię drogą mailową o anulowaniu zamówienia oraz poprawnej cenie towaru. Jeśli zechcesz, będziesz mógł/ mogła złożyć zamówienie ponownie. Jeżeli już zapłaciłeś za to zamówienie, zwrócimy ci kwotę w ciągu 14 dni od zakupu.
– Jeśli otrzymasz paczkę z towarem niezgodnym z zamówieniem, uszkodzonym lub z defektem, skontaktuj się z nami drogą mailową na adres, z którego wysłaliśmy potwierdzenie zamówienia w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania paczki. Towar odeślij do nas, chyba że poinformujemy cię, że powrotna wysyłka nie jest konieczna. Wyślemy do ciebie brakujące produkty, wymienimy lub naprawimy uszkodzone lub zwrócimy zapłaconą wcześniej kwotę.
– Podjęliśmy wszelkie środki, aby zapewnić dokładne zdjęcia produktów dla każdego produktu w sprzedaży na stronie. Jednakże, ze względu na takie czynniki jak różne przeglądarki internetowe, kalibrację monitorów itp. nie możemy ponieść odpowiedzialności za różnice kolorów między zdjęciem a właściwym produktem.
– Produkty sprzedawane na ennbow.com/pl przeznaczone są na użytek prywatny i osobisty. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie, ewentualne szkody, utratę danych, utratę dochodu lub zysku, uszkodzenie mienia i/lub straty z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z korzystania z Serwisu lub jakichkolwiek produktów lub usług zakupionych od ennbow.com/pl.
– Podjęliśmy wszelkie środki, aby zapobiec nadużyciom w Internecie i zapewnić, że wszelkie dane zebrane od Ciebie są przechowywane bezpiecznie. Jednakże nie możemy ponieść odpowiedzialności za ekstremalne sytuacje, związane ze złamaniem zabezpieczeń serwerów ENNBOW.
– Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie zamówionych produktów lub innych opóźnieniach od nas niezależnych, w tym zdarzeń losowych, wojny, powodzi, pożaru, sporów pracowniczych, strajków, zamieszek, rozruchów, rozmyślnych uszkodzeń, wybuchów, działań rządowych i innych podobnych wydarzeń.
– Nie gwarantujemy, że strona internetowa spełni wszystkie twoje oczekiwania i będzie wolna od błędów, wszelkie usterki zostaną naprawione natychmiastowo, strona lub serwer będą wolne od wirusów lub robaków lub będzie w pełni funkcjonalna , dokładna i rzetelna. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek braki w treści lub materiałach przesłanych lub przekazywanych za pośrednictwem serwisu.
– Od czasu do czasu, ta strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Linki zamieszane są dla twojej wygody w celu dostarczenia dalszych informacji. Nie oznaczają one, że popieramy serwisy, do których prowadzą. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści związane na tych serwisach.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, w zawartości serwisu ennbow.com/pl są własnością i są rozporządzanie przez firmę ENNBOW. Korzystając ze strony ennbow.com/pl, zgadzasz się na to, żeby pobierać treści do użytku osobistego i niekomercyjnego. Nie masz prawa do kopiowania, rozpowszechniania, pobierania, przechowywania (w każdym medium), przekazywania, pokazywania lub publicznego odtwarzania, adaptacji lub dokonywania zmian w żaden sposób zawartości strony ennbow.com/pl do innych celów bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ENNBOW.

Informacje dla “strony trzeciej”

Nie ponosimy odpowiedzialności za materiały wyświetlane na stronach internetowych osób trzecich lub innych pisemnych materiałów. Jedyne ceny, które mają zastosowanie do produktów ENNBOW są te wymienione na stronie ennbow.com/pl. Nie możemy ręczyć za wiarygodność cen podanych w katalogach handlowych lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Sposób obowiązywania

Każdy przepis Regulaminu należy interpretować jako oddzielnie stosowany i obowiązujący, nawet jeśli z jakiegokolwiek powodu jeden z tych przepisów zostanie uznany za niemający zastosowania lub niewykonalny w każdych okolicznościach.

Integralność umowy

Niniejszy Regulamin reguluje nasze stosunki z tobą. Wszelkie zmiany tych warunków muszą być wprowadzone w formie pisemnej i podpisane przez obie strony. W ten sposób możemy uniknąć problemów wokół praw i obowiązków obu stron. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie ogranicza ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności w stosunku do nieuczciwego lub wynikającego z zaniedbania wprowadzenia w błąd, niezależnie od przepisów Regulaminu.

Podstawa prawna

Warunki te są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim.

Koszyk

Brak produktów do zakupów

Twój koszyk jest pusty